NAV BEVALLÁSI és BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2012. március 12.


 • Top Céginfó
  már 08, 2012

  NAV BEVALLÁSI és BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2012. március 12.Bevallás és befizetés ismét, határidő: 2012. március 12.

  BEFIZETÉS: NAV egészségbiztosítási és munkaerő-piaci hozzájárulás, NAV nyugdíj-biztosítási járulék, NAV személyi jövedelemadó, Nav szociális hozzájárulási adó, NAV szakképzési hozzájárulás.

  2012. márc. 12.

  Adózási határidő 2012. márc. 12-én
  Kötelezettség
  Bevallás száma
  Kire vonatkozik
  Bevallás
   
  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról
  M, E, T
  Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről
  M2, M3,
  E
  Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra
  M1, M2, M3,
  E, T
  Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részére a járulékokról és egyéb adatokról
  M, E, T
  Bevallás a szakképzési hozzájárulásról
  E, T
  Adatszolgáltatás
   
  Készletnyilvántartás havi zárás
   J14
  E1, E2,
  T1, T2, T4
  Befizetés
   
  Szociális hozzájárulási adó
   
  M1, M2, M3,
  E, T
  Szakképzési hozzájárulás
   E, T
  Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher
  M, E, T
  Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj
  M
  A kifizető által a magánszemélytől levont különadó
  M, E, T
  A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás
  M, E, T
  A magánszemély által fizetendő különadó
  M
  A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg
  M1, M2, M3,
  E, T
  A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg
  M1, M2, M3,
  E, T
  A külföldi személytől levont adó
  M1, M2, M3,
  E, T
  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
  M1, M2, M3, E, T
  A munkaerő-piaci járulék
  E, T,
  Az egészségügyi hozzájárulás
  M1, M2, M3,
  E, T
  Munkáltató által levont járulék
   M1, M2, M3,
  E, T
  Kifizető által levont járulék
   M1, M2, M3,
  E, T
  A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
  E
  Korkedvezmény-biztosítási járulék
   E, T
  Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
  T
  A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
  M

   

  Jelmagyarázat - Kire vonatkozik:

   

  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

   

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) adót, járulékot, illetéket vagy bírságot mindig is a hivatal által meghatározott számlaszámra kellett befizetni.

  NAV számlaszámok és adónemek 2011. év elejétől némileg módosultak.

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek