Kisvállalati adó bevallás és befizetés 2013. március 20-án


 • Top Céginfó
  már 01, 2013

  Kisvállalati adó bevallás és befizetés 2013. március 20-ánBevallás és befizetés 2013. március 20-án magánszemélyeknek, társaságoknak, és egyéni vállalkozóknak.
  Bevallás: Áfa-bevallás, kisvállalati adó, népegészségügyi termékadó - havi bevallók, energiaadó stb.

  Befizetés: társasági adó előleg befizetés, áfa, kisvállalati adó befizetés, népegészségügyi termékadó befizetése stb.

  Március 20-ig kell átadni a munkáltatónak az adókedvezmény-igazolásokat

  NAV SZÁMLASZÁMOK és adónemek

  NAV Kisvállalati adó bevételi számla: 10032000-01076356
   

  Kötelezettség

  Bevallás száma

  Kire vonatkozik

   

  Bevallás

   

  Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

  1301

  M1, M2, M3,
  E, T

  Bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről, továbbá a 2012. évben kezdődő üzleti évről szóló tűzvédelmi hozzájárulásról és annak önellenőrzéséről

  1320

  T

  Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

  1365

  M2, M3,
  E1, E2,
  T1, T2

  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

  1386

   M0, M1, M2,
  E1, E3,
  T1, T3, T4

  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatásigénybevételekről

  13A60

  M1, M2, M3,
  E, T

  Bevallás a 2013. évi pénzügyi tranzakciós illeték kötelezettségéről

  1393

  T

  Bevallás a közművezetékek adójáról

  1392

  E, T

  Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

  1391

  M, E, T

  Bevallás a kisvállalati adóról

  13KIVA

  T

  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

   1251

   E, T

  Bevallás a népegészségügyi termékadóról (havi bevallók részére)

   13NETA

   M3, E2, T2

  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

   BEV_JO1

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

   BEV_J02

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 

  13J03

   M, E, T

   

   

   

  Adatszolgáltatás

   

  Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról(módosított) /NAV_VP_Bio01/

   VPOP_Bio01

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) 

   BEV_J12

   E2, T2, T4

  Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője)

   BEV_J13

   E2, T2, T4

  Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása az Art. 7. számú melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2012. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről

  12K77

  M1, M2, M3,
  E, T

   

   

   

  Befizetés

   

  Kisvállalati adó

   

  T

  Biztosítási adó

  T

  Pénzügyi tranzakciós illeték

  T

  Távközlési adó befizetése

  M, E, T

  Kulturális adó

  E, T

  Általános forgalmi adó

  M, E, T

  Társasági adó előlege befizetése (ha havonként fizet adóelőleget)

  T

  Játékadó befizetése

  E, T

  A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint az ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező személy fizetési kötelezettsége

   

  E, T

  Népegészségügyi termékadó befizetése 

   M3, E2, T2

  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése 

   E1, E2,
  T1, T2, T4

  Energiaadó befizetése 

   M, E, T

   
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat

   

  2013-03-18
  forrás: apeh