Bevallási és befizetési határidők 2012. március 20.


 • Top Céginfó
  már 19, 2012

  Bevallási és befizetési határidők 2012. március 20.

  2012. március 20-a általános forgalmi adó (áfa) bevallási határidő. Havi bevallás a népegészségügyi termékadóról.

   

   

  2012. március 20., befizetések: Általános forgalmi adó (áfa), befizetési határidő a havonkénti társasági adó előleg befizetőknek, népegészségügyi termékadó befizetése, energiaadó, kulturális adó befizetése.

  Adózási határidő 2012. márc. 20-án
  Kötelezettség
  Bevallás
  száma
  Kire
  vonatkozik
  Bevallás
   
  Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben
  M, E, T
  ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)
  M3, E2, T2
  Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)
  M1, M2, E1, E3,
  T1, T3, T4
  Bevallás a pénznyerő automaták, pénznyerő rendszerek, valamint a játékautomaták játékadójáról
  E, T
  Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről
  M1, M2, M3,
   E, T
  Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére
  E, T
  Havi bevallás a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény által termékadó bevallásra kötelezetteknek
   M3, E2, T2
  Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
   E1, E2,
  T1, T2, T4
  Bevallás az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
   E1, E2,
  T1, T2, T4
  Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről
  M, E, T
   
   Adatszolgáltatás
   
  Üzemanyag-forgalmazók havi jelentése a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról (módosított)
   E1, E2,
  T1, T2, T4
  Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő)
  E2,
  T2, T4
  Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője)
  E2,
  T2, T4
  A kifizető adatszolgáltatása a haszonhúzó magányszemély részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2011. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről
  M1, M2, M3,
  E, T
  Az adatszolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása az Art. 7. számú melléklet 3. pontja szerinti szervezet részére 2005. június 30. napja után keletkezett és 2011. évben kifizetett (juttatott) kamatjövedelemről
  M1, M2, M3,
  E, T
  Befizetés
   
  Általános forgalmi adó befizetése
   
  M3, E2, T2
  Társasági adó előleg (ha havonként fizet adóelőleget) befizetése
  T
  Játékadó befizetése
  E, T
  A gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót) fizetési kötelezettsége, valamint a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult fizetési kötelezettsége
  E, T
  Népegészségügyi termékadó befizetése
   
   M3, E2, T2
  A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
   
   E1, E2,
  T1, T2, T4,
  Energiaadó befizetése
   
   M, E, T
  Kulturális adó
   
   

   

  Jelmagyarázat - Kire vonatkozik

   

  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)

   

  2012-03-19

  Forrás: apeh.hu