Befizetési, bevallási határidő 2012. február 25.


 • Top Céginfó
  feb 20, 2012

  Adózási határidők 2012. február 25-én. (27-én)

  Többek között egyszerűsített vállalkozói adó, egyéni vállalkozó járulék, az általános forgalmi adó, a szakképzési hozzájárulás bevallás. Általános forgalmi adó (áfa), egyszerűsített vállalkozói adó, személyi jövedelemadó befizetése.
   

  Adózási határidők 2012. február 25-én (27-én)
      
  Kötelezettség
  Bevallás száma
  Kire vonatkozik
  Bevallás
   
  Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére /társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot benyújtók, valamint az évente egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részére (éves bevallók)/
  M, E, T
  Bevallás a 2011. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a különadó kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről
  M3, E
  Bevallás a magánszemély egyes jövedelmeit terhelő különadóról és annak önellenőrzéséről
  M3
  Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adó kötelezettségről  
  E3, T3
  Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről /éves bevallók/
  M3, E2, T2
  Negyedéves/Éves bevallás a fogyasztói árkiegészítés adatairól szolgáltatáscsoportonként a 2010. évben negyedéves/éves összesítő benyújtására kötelezett adózók részére
  E, T
   
  Bevallás a társasházak részére a 2010. évi személyi jövedelemadóról
  T2
  Éves bevallás a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény által termékadó bevallásra kötelezetteknek
  M3, E2, T2
   
  Befizetés
   
  Általános forgalmi adó
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  M3, E2, T2
  Személyi jövedelemadó
  M3, E, T2
  Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
  M3, T
  Egyszerűsített vállalkozói adó 
  E3, T3
  Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
  M1, M2, M3,
  E, T
  Egészségügyi hozzájárulás
  M1, M2, M3,
  E, T
  Egészségügyi szolgáltatási járulék
  M, E, T
  Rehabilitációs hozzájárulás
  M1, M2, M3,
  E, T
  Szakképzési hozzájárulás
   M1, M2, M3,
  E, T
  Népegészségügyi termékadó befizetése
   M3, E2, T2
  Jövedéki adó előlege
   E1, E2,
  T1, T2, T4
  1. Jelmagyarázat - Kire vonatkozik
  2008.08.28.
  M
  Magánszemély
  M0     
  Adószámmal nem rendelkező
  M1     
  Adószámmal rendelkező, aki nem alanya az általános forgalmi adónak (pl. munkáltatói minőségben)
  M2     
  Adószámmal rendelkező, áfa fizetésére nem kötelezett
  M3     
  Áfa fizetésére kötelezett
   
   
  E
  Egyéni vállalkozó
  E1 
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  E2
  Áfa fizetésére kötelezett
  E3      
  Evaalany egyéni vállalkozó
  T
  Társaság
  T1
  Áfa fizetésére nem kötelezett
  T2
  Áfa fizetésére kötelezett
  T3   
  Evaalany társaság
  T4
  Non-profit szervezet, egyéb adóalanyok (alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár) és egyéb (pl. ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, közjegyzői iroda, magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, erdőbirtokossági társulat, MRP-célszervezet, közhasznú társaság, vizitársulat)